HOME KONTAKTY MAPA WEBU
CURIOSITY (Mars Science Laboratory)

start: 26. listopadu 2011 v 16:02:00 SEČ
nosná raketa: Atlas V 541
životnost: minimálně 685 dní
kosmodrom: Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 41
vzletová hmotnost: kg
hmotnost na oběžné dráze: kg


Mars Science Laboratory (MSL), jinak také pojmenována jako Curiosity, je pojízdná laboratoř americké NASA určené pro průzkum povrchu Marsu. Velikostí odpovídá automobilu Mini Cooper.
Předchozí rovery Spirit a Opportunity používaly jako zdroj energie solární panely. V případě Curiosity by ovšem musely být příliš velké. Jako zdroj energie proto bude využit radioizotopový termoelektrický generátor. Nejedná se o novinku, obdobný zdroj využívaly obě sondy Viking, které na Marsu přistály v sedmdesátých letech.
Laboratoř Curiosity bude vybavena šesti koly o průměru 50 cm, které ji dovolí překonat překážky vyšší než je průměr samotných kol. Každé z nich bude disponovat vlastním motorem, dvě přední a dvě zadní navíc i motorem pro otáčení. Laboratoř je schopna pohybovat se rychlostí až 40 mm/s, reálná rychlost však bude daleko menší – po povrchu Marsu by měla Curiosity za hodinu urazit asi 30 metrů. K Marsu se Curiosity vydá s několika základními cíli:

 • Zjištění povahy a množství organických uhlíkových sloučenin.
 • Hledání základních chemických kamenů života: uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, fosforu a síry.
 • Identifikace prvků, které se mohou účastnit biologických procesů.
 • Výzkum chemického, izotopového a mineralogického složení povrchu rudé planety.
 • Stanovení vývoje atmosféry Marsu během posledních 4 miliard let.
 • Zjištění současného stavu, distribuce a koloběhu vody a oxidu uhličitého.
 • Měření širokého spektra povrchového záření, včetně galaktického záření, kosmického záření, solárních protonů a neutronů.
 • Výzkum procesů, které vytvořily a upravovaly horniny na Marsu.

  ZVÍDAVOST (CURIOSITY)

  Do NASA přišlo na 9 000 návrhů jmen pro Mars Science Laboratory rover. Porota nakonec vybrala jméno Curiosity, které navrhla dvanáctiletá Clara Ma z města Lenexa v Kansasu. Americkému Úřadu pro letectví a vesmír se líbila především esej s odůvodněním jména. Vítězku může za odměnu hřát u srdce, že její podpis poputuje na palubě sondy miliony kilometrů daleko na čtvrtou planetu Sluneční soustavy. Na rover se vlastnoručně podepsala 8. června 2009, v montážním závodu NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii.


  SLOŽITÉ PŘISTÁNÍ

  Kvůli velké hmotnosti pojízdné laboratoře si museli technici v NASA lámat hlavu nad tím, jak uskutečnit přistání na rudé planetě. Hledání inspirace v archívu nemělo příliš smysl. Statické sondy přistávaly na Marsu obvykle pomocí vzpěr, což pro účely Curiosity není příliš vhodné. Předchůdci Curiosity pak dosedli (nebo spíš doskákali) na povrch Marsu prostřednictvím nafukovacích airbagů. Ani tato možnost ovšem s ohledem na hmotnost MSL nepřipadá v úvahu. Proto musel být vyvinut nový, poměrně složitý systém přistání.
  Celé přistání lze rozdělit do čtyř fází:

  Navigovaný vstup do atmosféry

  Prvotní část přistávacího manévru bude probíhat klasickým způsobem. Přistávací modul se odpojí od „transportního“ modulu, který sloužil během cesty mezi Zemí a Marsem. Hladký průlet atmosférou zajistí systém EDL, který se používal už za dob legendárního programu Apollo. Systém dokáže v reálném čase sledovat rozložení vztlakových sil po povrchu modulu a podle toho regulovat směr letu změnou využitím pohyblivých závaží. Při průletu řídkou atmosférou Marsu ochrání Curiosity tepelný štít o průměru 4,5 metru.

  Sestup na padáku

  V atmosféře planety přijde přistávací modul o většinu kinetické energie. Z rychlosti asi 6 km/s by měl zpomalit na Mach 2, tedy dvojnásobek rychlosti zvuku. Podobně jako Viking, Mars Pathfinder i Mars Exploration Rovers, také Curiosity bude zpomalena velkým padákem. Po řízeném vstupu do atmosféry, kdy bude kapsle zpomalena na Mach 2, budou odhozena vyvažovací závaží a bude otevřen padák pro nadzvukové rychlosti. Padák má průměr 16 metrů a je uchycen k modulu lany o délce 50 metrů.

  Aktivní sestup

  Vozítko s přistávacím jeřábem se odpojí od tepelného štítu s padákem a vypadnou z něj: Další brzdění obstarají hydrazinové trysky jeřábu. Trysky budou na koncích ramen okolo jeřábu, ten nese vozítko pod sebou

  Přistávací fáze

  Samotné přistání bude měkké, vozítko bude spuštěno přímo na kola kabelem dlouhým zhruba 7,5 metru: Dole se po dobu 2 sekund ujistí o pevné zemi, pak kabel odpálí náložkami. Jeřáb po tu dobu bude levitovat na plamenech, po odpojení odletí co nejdále, kde havaruje. Pojízdná laboratoř se rovnou vydá na průzkum Marsu.

  CÍLEM MISE JE KRÁTER GALE

  Velký kráter má průměr asi 155 km a leží poblíž rozhraní s nížinou Elysium Planitia. Astronomové se domnívají, že je stár 3,5 až 3,8 miliard let. Jméno má po Walteru F. Galem, australském bankéři z první poloviny minulého století, který byl od svých 19 let nadšeným astronomem amatérem. Objevil i několik komet.
  Čím je kráter tak pozoruhodný? Uvnitř je zajímavý pahorek, vypínající se do výšky asi 5,5 km nad severní část dna kráteru a o něco výš než jižní val. Pahorek je tvořen odkrytými vrstvami materiálu, který se ukládal v průběhu nejméně dvou miliard let. Původ nevíme přesně, ale podle specialistů jde o erodované zbytky sedimentárních vrstev, ukládaných na dně dávného jezera.
  "Při pohledu na vrstvy směrem nahoru, od nejstarších k nejmladším, uvidíte posloupnost změn hornin, které byly výsledkem vývoje environmentálních podmínek v minulosti," řekl v této souvislosti Ralph Milliken, geolog z JPL (Laboratoř tryskových pohonů) v kalifornské Pasadeně.
  Jeho kolega Bradley Thomson z John Hopkins University poznamenává: "Kdybyste se tam postavili, měli byste vidět krásnou formaci sedimentů, vytvořenou v minulosti. Stratigrafická část je více než dvakrát vyšší než v Grand Canyon, i když není tak příkrá."
  Zkoumání geologických vrstev by mělo vést k pochopení jednotlivých fází proměn planetárního klimatu, podobně jako je tomu na Zemi. A Milliken se svými kolegy se domnívají, že v nejnižších vrstvách jsou jíly, které se vyskytují ve vodním prostředí, a nad nimi jsou s nimi smíchané sulfáty. Ty vznikají ve vlhkých podmínkách a sedimentují při vypařování vody. A ještě výše jsou vrstvy sulfátů bez příměsi jílů. Zbytek tvoří pravidelné vrstvy, neobsahující žádné minerály, které by souvisely s vodním prostředím. A je mnoho důvodů domnívat se, že geologové vybrali správně. Mezi čtyři doporučené oblasti pro Curiosity se tato zajímavá oblast Marsu "propracovala" roku 2008. Zkoumala ji už družice Mars Global Surveyor, která svým laserovým altimetrem získala skvělé výškové profily. Mnohem více informací přinesla družice Mars Reconnaissance Orbiter. Ta vytvořila skvělé monochromatické snímky prostřednictvím kamery Imaging Science Experiment s rozlišením 6 megapixelů. Užitečné záběry přinesla i polychromatická kamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) se zrcadlovým objektivem o průměru 0,5 m. Ta pracuje v oblasti viditelného záření. V neposlední řadě byly analyzovány i údaje spektrometru CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer), který přinesl informace o povrchových minerálech.


 • VĚDECKÉ VYBAVENÍ CURIOSITY

  Kamery na Curiosity

  MastCam – kamerový systém bude schopen pořizovat až 10 snímků za sekundu ve vysokém rozlišení 720p. Každá ze dvou kamer bude vybavena flash pamětí o velikosti 8 GB, na kterou se vejde až 5 500 snímků.

  MAHLI (Mars Hand Lens Imager) – kamera bude instalována na robotickém rameni Curiosity. Sloužit bude k pořizování detailních mikroskopických snímků hornin. Rozlišení kamery bude jen 12,5 mikrometrů a do její výbavy patří také bílé a UV LED. Ultrafialové záření bude použito k vyvolání fluorescence, která by měla pomoci odhalit uhličitany v marťanských horninách.

  MARDI (Mars Descent Imager) – jinak také kamera na jedno použití. MARDI by nám měla přinést úchvatný pohled na poslední okamžiky přistávacího manévru. Do akce se zapojí ve výšce asi 3,7 km nad povrchem a po dobu dvou minut bude pořizovat pět fotografií za sekundu o rozlišení 1 600 × 1 200 bodů. Na video si však budeme muset počkat, přenos dat bude probíhat postupně po dobu několika týdnů (bude možné využít jen část kapacity přenosu). Kromě pokochání se budou mít snímky i vědeckou hodnotu – konfrontace snímků z povrchu a obrázků z MARDI bude pro geology velmi cenným nástrojem.

  Kromě těchto kamer bude Curiosity vybaven i 3D kamerami pro usnadnění pohybu po povrchu planety.

  Spektrometry na Curiosity

  ChemCam – jedná se o sadu vědeckých nástrojů k analýze hornin. Klíčovou částí bude laser, který bude ze vzdálenosti 1 až 9 m „ostřelovat“ marťanské horniny. Složení odpařovaného materiálu pak bude zkoumat trojice spektrografů z paluby Curiosity. Na projektu se podílí také francouzští vědci.

  APXS (Alpha-particle X-ray spectrometer) – jeho úkolem bude ozařovat vzorky marťanských hornin částicemi alfa. Rentgenový spektrometr pak bude zkoumat jejich složení. Projekt financuje Kanadská kosmická agentura.

  CheMin (Chemistry and Mineralogy) – jeden z menších přístrojů pro studium minerálů na Marsu.

  SAM (Sample Analysis at Mars) – klíčový americko-francouzský projekt. Robotické rameno dopraví vzorky marťanské půdy do pece, kde budou „rozžhaveny“ na teplotu až 1 000 °C. Pro výzkum pak bude určena trojice přístrojů: plynový chromatograf, hmotnostní spektrometr a laserový spektrometr. Posledně jmenovaný bude rovněž provádět studium složení atmosféry a to s důrazem na oxid uhličitý a metan.

  Detektory radiace na Curiosity

  RAD (Radiation Assessment Detector) – bude měřit radiaci na povrchu planety. Výsledky budou důležité pro plánování budoucí pilotované mise k Marsu. Na projektu se podílí Německo.

  DAN (Dynamic Albedo of Neutrons) – přístroj Ruské kosmické agentury bude hledat led pod povrchem Marsu prostřednictvím detekce neutronů.

  Astrobiologie a Curiosity

  REMS (Rover Environmental Monitoring Station) – španělský přístroj k měření atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru a úrovně ultrafialového záření. Hlavní část bude instalována na stožáru Curiosity, další pak na jeho „těle“. Součástí balíčku přístrojů REMS jsou rovněž čidla k měření teploty samotného povrchu prostřednictvím pozorování emitovaného infračerveného záření.

  Atmosférický výzkum s Curiosity

  MEDLI (MSL Entry Descent and Landing Instrumentation) – bude měřit parametry atmosféry při sestupném manévru. Data budou mít cenu zlata pro inženýry, kteří tak mohou lépe připravit budoucí mise k Marsu.  ÚSPĚŠNÝ START

  Curiosity, měla původně odstartovat už v pátek 25. listopadu 2011, výměna jedné z baterií si však vyžádala denní odklad. V sobotu 26. listopadu v 16:02:00 SEČ už vše klaplo na jedničku a sonda Curiosity uspěšně odstartovala z komplexu LC-41 na Mysu Canaveral.
  K vynesení byla použita raketa Atlas V verze 541, pro kterou byl tento start premiérou. Konfigurace Atlasu byla v tomto případě následující: 4 startovací motory a urychlovací kyslíko-vodíkový stupeň Centaur-3. Ten byl nejdříve použit pro navedení na parkovací oběžnou dráhu kolem Země s parametry 160 x 320 kilometrů. K druhému zážehu Centauru došlo o 20 minut později, přesně 31 minut a 4,6 sekundy po zážehu hlavního stupně na startovací rampě. Motor hořel osm minut a udělil Curiosity a dalšímu nákladu dostatek energie na 570 milionů kilometrů dlouhou cestu k Marsu. Po necelých 43 minutách letu se Centaur oddělil a zamířil na bezpečnou, vysokou oběžnou dráhu.

  SCHÉMA RAKETY ATLAS V (VERZE 541)


  Externí odkazy

 • CURIOSITY na stránkách diskuzního fóra VESMIR.THOS.CZ
 • CURIOSITY na stránkách encyklopedie WIKIPEDIE
 • CURIOSITY na stránkách NASA
 • CURIOSITY na stránkách serveru TECHNET
 • Stránky projektu CURIOSITY

 • Pilotované lety | Rakety | Raketoplány | Sondy | Kosmodromy | Kosmonauti
  2007-2011 © KOSMONAUTIKA.CZ Všechna práva vyhrazena. Designed by František Zajíček